Электронная цифровая подпись

Усиленые сертификаты от акредитированного центра сертификации ключей АЦСК "Украина" для любых форм собственностиЭлектронная цифровая подпись используется юридическими и физическими лицами как аналог собственноручной подписи, предоставляет электронному документу юридическую силу. Это стало возможным с 1 января 2004 года, когда вступил в силу принятый Верховной Радой Украины Закон «Об электронной цифровой подписи». Благодаря ему электронные документы, подписанные электронной цифровой подписью приобрели юридическую силу.

ЭЦП обладает всеми основными свойствами собственноручной подписи:


 • Подтверждает то, что полученный документ поступил от лица, его подписавшего;
 • Гарантирует целостность и защиту от искажения и внесения поправок в подписанный документ;
 • Не дает возможности лицу, подписавшему документ, отказаться от обязательств, которые она взяла на себя, подписывая этот документ.


Документы,необходимые для формирования усиленных сертификатов АЦСК "Украина":

Будь ласка, уважно ознайомтесь з переліком необхідних документів, щоб уникнути помилок та необхідності декілька разів відвідувати центр сертифікації через неправильно оформлений комплект документів!

За сертифікатами ЕЦП для юридичної особи в ТОВ «ЦСК «Україна» звертається керівник або його представник за довіреністю:

  Особа, яка оформляє сертифікати ЕЦП для юридичної особи, обов’язково повинна мати при собі:

 • Паспорт громадянина України (тільки оригінал) або інший документ, що його замінює:

  • закордонний паспорт,
  • тимчасове посвідчення громадянина України,
  • посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні (тимчасова або безстрокова),
  • національний паспорт іноземця з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом чи бюро перекладів,
  • посвідчення біженця;
 • Оригінал (або нотаріально завірену копію) Статуту юридичної особи або Положення (юридичні особи, що зареєструвалися/внесли зміни до установчих документів, після 01.01.2016 року не мають установчих документів в паперовому вигляді);

ВАЖЛИВО! Копії нижче наведених документів завіряються підписом керівника та печаткою організації на кожній сторінці. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті.

  Документи, необхідні для отримання сертифікатів (залишаються в центрі сертифікації):

 • Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (в паперовому вигляді) - в одному примірнику;
 • Копія документа, що підтверджує державну реєстрацію:
  • або копія свідоцтва про державну реєстрацію;
  • або копія виписки з ЄДР;
  • або копія витягу з ЄДР.
 • Копію описа наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг (за наявності);
 • Копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного бухгалтера, співробітника):
 • або копія наказу про призначення;
 • або копія протоколу засідання Загальних Зборів.

Зверніть увагу! Копії паспортів та ідентифікаційних кодів завіряє тільки їх власник. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті (Дивитись приклади завірення документів)

 • Копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного бухгалтера, співробітника) або інший документ, що його замінює;
 • Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного бухгалтера, співробітника);
 • Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного бухгалтера, співробітника), які були сформовані в системі «M.E.Doc». Заявки необхідно надати і в електронному (в форматі .РСК на змінному носії), і в паперовому вигляді. Керівник підписує заявку на свій підпис та заявку на печатку, головний бухгалтер підписує заявку на свій підпис і т.д.;
 • Довіреність – у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник організації;
 • Платіжне доручення;


 • ВАЖЛИВО! Приймаються тільки якісні копії всіх документів (чіткі фото та читабельний текст).

Будь ласка, уважно ознайомтесь з переліком необхідних документів, щоб уникнути помилок та необхідності декілька разів відвідувати центр сертифікації через неправильно оформлений комплект документів!

За сертифікатами ЕЦП для фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) в ТОВ «ЦСК «Україна» звертаються особисто ФОП або його представник за довіреністю.

  Особа, яка оформляє сертифікати ЕЦП для юридичної особи, обов’язково повинна мати при собі:

 • Паспорт громадянина України (тільки оригінал) або інший документ, що його замінює:
  • закордонний паспорт,
  • тимчасове посвідчення громадянина України,
  • посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні (тимчасова або безстрокова),
  • національний паспорт іноземця з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом чи бюро перекладів,
  • посвідчення біженця;
 • Оригінал або нотаріально засвідчену копію виписки чи витягу з ЄДР або свідоцтва про державну реєстрацію;

Копії нижче наведених документів завіряються підписом ФОП та печаткою (якщо ФОП працює без печатки документи засвідчуються тільки підписом ФОП) на кожній сторінці. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті.

  Документи, необхідні для отримання сертифікатів (залишаються в центрі сертифікації):

 • Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (в паперовому вигляді) - в одному примірнику;
 • Копія документа, що підтверджує державну реєстрацію:
  • або копія свідоцтва про державну реєстрацію;
  • або копія виписки з ЄДР;
  • або копія витягу з ЄДР.
 • Копію описа наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг (за наявності);

Зверніть увагу! Копії паспортів та ідентифікаційних кодів завіряє тільки їх власник. Підпис має відповідати прикладу підпису в паспорті (Дивитись приклади завірення документів)

 • Копія паспорта громадянина України (1 – 6 сторінки) або інший документ, що його замінює;
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП, які були сформовані в системі «M.E.Doc». Заявки необхідно надати і в електронному (в форматі .РСК на магнітному носії), і в паперовому вигляді;
 • Довіреність - у випадку, коли за сертифікатами звертається не ФОП;
 • Платіжне доручення;


 • ВАЖЛИВО! Приймаються тільки якісні копії всіх документів (чіткі фото та читабельний текст).

Встановлення відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи здійснюється за його установчими документами: Положенням про нього - оригіналом або нотаріально завіреною копією. Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється за паспортом громадянина України або іншими документами, що його замінюють.

За сертифікатами ЕЦП для відокремленого підрозділу юридичної особи в ТОВ «ЦСК «Україна» звертається керівник або його представник за довіреністю.

Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
 • оригінал або нотаріально засвідчену копію установчого документа — Положення про відокремлений підрозділ;
 • заповнений, підписаний керівником і скріплений печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (в паперовому вигляді), - в одному примірнику;
 • копію довідки з ЄДРПОУ (з Управління статистики) або копію витягу з ЄДР, або копію виписки з ЄДР засвідчену:
  • або підписом керівника і печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (копія засвідчується з обох сторін),
  • або нотаріусом,
  • або оригінал та звичайну копію (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна» ).
 • Копію описа наданих документів, на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративних послуг (за наявності);
 • копії документів про призначення на посаду кожного з підписувачів (наприклад: для керівника - доручення, видане виконавчим органом юридичної особи, для бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені:
  • або підписом керівника і печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст);
  • або нотаріусом.
 • копії паспортів громадян України (1 - 6 сторінки) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені:
  • або підписами їх власників;
  • або нотаріусом.
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені:
  • або підписами їх власників;
  • або нотаріусом.
 • заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:
  • заявку на печатку підписує керівник відокремленого підрозділу і скріплює печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «ЦСК «Україна» документах);
  • заявку на сертифікат шифрування підписує керівник;
  • заявку на підпис керівника підписує керівник;
  • заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер.
 • довіреність та паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертаються не підписувачі (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);
  • *Довіреність повинна бути підписана керівником і скріплена печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи.
 • платіжне доручення;

Укласти договір (поставити свій підпис та печатку відокремленого підрозділу юридичної особи на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна».

  Зверніть увагу, представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна» засвідчує:

 • від імені заявника – відокремленого підрозділу юридичної особи - копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом та печаткою відокремленого підрозділу юридичної особи;
 • від імені підписувачів (керівника, головного бухгалтера) - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.

Невыполнение нижеуказанных требований или некорректное заполнение данных в предоставленных документах засчитываться как ошибка и сертификаты по таким документам выдаваться не будут.

Зверніть увагу, що підпис на ВСІХ документах має відповідати прикладу підпису в паспорті.

 1. Заповнена та підписана керівником та скріплена печаткою підприємства Картка приєднання (сфомована в ПЗ «M.E.doc») в одному примірнику або заповнений та підписаний з Вашого боку Договір про надання послуг ЕЦП - у двох примірниках. (ГОЛОВНЕ МЕНЮ — Адміністрування — сертифікати — документи від розробника — файл — Створити картку приєднання).
 2. Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за допомогою ПЗ «M.E.doc»( Головне меню- адміністрування-сертифікати-заявки на сертифікат-файл-сформувати заявки) в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами(заявку та акт на ключ печатки, на підпис директора підписує керівник, на підпис бухгалтера-бухгалтер і т.д.), засвідчені печаткою заявника).
 3. Відеоінструкцію можна переглянути в ПЗ «M.E.doc» (довідка — відео — управління сертифікатами — як створити заявку на сертифікат).

  УВАГА! В полі “посада” вказується посада згідно документу про призначення. Якщо вказується скорочена назва установи, треба використовувати скорочену назву, передбачену статутом.

 4. оригінал установчого документа (Статут) юридичної особи або його нотаріально засвідчену копія (виключно для ознайомлення);
 5. копія свідоцтва(ВИТЯГУ)про реєстрацію платника ПДВ(Единого податку), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи-заявника.
 6. копія свідоцтва(виписки або витягу) про державну реєстрацію, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи — заявника;УВАГА!!!засвідчується КОЖНА сторінка.
 7. Копія протоколу або рішення засновника про зміну назви підприємства, або копії документів про призначення(з новою назвою) на посади кожного з підписувачів — представників заявника (протокол засідання про призначення, та наказ про вступ на посаду керівника та наказ про призначення головного бухгалтера), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи-заявника.
 8. Документи завіряються наступним чином «Згідно з оригіналом» «Посада керівника»(згідно документу про призначення) «ПІБ» м.п. «Підпис» На кожній сторінці де є текст!!!!

 9. Платіжне доручення, що підтверджує наявність оплати за ЕЦП. На дорученні обов`язково повинна бути дата проведення банком). ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЛАТЕЖІВ, ПРИ СПЛАТІ РАХУНКУ В ПРИЗНАЧЕННІ ПЛАТЕЖУ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ: №ХПР - код ЄДРПОУ та назву підприємства.
 10. Доручення* і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника заявника) - лише в разі обслуговування за дорученням; Якщо за сертифікатами звертається не керівник — доручення та паспорт довіреної особи обов`язкові!!!!Приклад доручення можна скачати на сайті uakey.com.ua –Как стати користувачем ЕЦП?— Договори та довіреності (посилання на завантаження).
 11. * Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи — заявника.

Невыполнение нижеуказанных требований или некорректное заполнение данных в предоставленных документах засчитываться как ошибка и сертификаты по таким документам выдаваться не будут.

Зверніть увагу, що при підписанні документів, підписи повинні співпадати з тими, що у паспортах або інших документах, що посвідчують особу!!!!

 1. Заповнена та підписана керівником та скріплена печаткою підприємства Картка приєднання (сфомована в ПЗ «M.E.doc») до електронного договору про надання послуг ЕЦП - в одному примірнику або заповнений та підписаний з Вашого боку Договір про надання послуг ЕЦП - у двох примірниках. (ГОЛОВНЕ МЕНЮ — Адміністрування — сертифікати — документи від АЦСК — файл — Створити картку приєднання .);
 2. Заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за допомогою ПЗ «M.E.doc»( Головне меню- адміністрування-сертифікати-заявки на сертифікат-файл-сформувати заявки) в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами(заявку та акт на ключ печатки, на підпис директора підписує керівник, на підпис бухгалтера-бухгалтер і т.д.), засвідчені печаткою заявника).
 3. Відеоінструкцію можна переглянути в ПЗ «M.E.doc» (довідка — відео — управління сертифікатами — як створити заявку на сертифікат).

  УВАГА! В полі “посада” вказується посада згідно документу про призначення. Якщо вказується скорочена назва установи, треба використовувати скорочену назву, передбачену статутом.

 4. оригінал установчого документа (Статут) юридичної особи або його нотаріально засвідчену копія (виключно для ознайомлення);
 5. копія свідоцтва(ВИТЯГУ)про реєстрацію платника ПДВ(Единого податку), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи-заявника.
 6. копія свідоцтва(виписки або витягу) про державну реєстрацію, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи — заявника;УВАГА!!!засвідчується КОЖНА сторінка, де є текст.
 7. Платіжне доручення, що підтверджує наявність оплати за ЕЦП. На дорученні обов`язково повинна бути дата проведення банком). ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЛАТЕЖІВ, ПРИ СПЛАТІ РАХУНКУ В ПРИЗНАЧЕННІ ПЛАТЕЖУ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ: №ХПР - код ЄДРПОУ та назву підприємства.
 8. Доручення* і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника заявника) - лише в разі обслуговування за дорученням; Якщо за сертифікатами звертається не керівник — доручення та паспорт довіреної особи обов`язкові!!!!Приклад доручення можна скачати на сайті uakey.com.ua –Как стати користувачем ЕЦП?— Договори та довіреності (посилання на завантаження).
 9. * Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи — заявника.

ЗАЯВНИК - ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС (ПН)Встановлення приватного нотаріуса здійснюється за реєстраційним посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та паспортом громадянина України або іншим документом, які його замінює.

За сертифікатами ЕЦП для приватного нотаріуса (далі — ПН) в ТОВ «ЦСК «Україна» звертається особисто ПН або його представник за довіреністю

  Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
 • заповнений, підписаний ПН та скріплений печаткою Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) - в одному примірнику;
 • копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (нової форми) та копію додатку до нього або копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (старої форми) засвідчені:
  • або підписом ПН та його печаткою;
  • або іншим нотаріусом;
  • або його оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
 • копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) засвідчену:
  • або підписом ПН та його печаткою;
  • або іншим нотаріусом;
  • або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
 • копію паспорта громадянина України (1-6 сторінки) або іншого документа, що його замінює (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), засвідчена:
  • або підписом власником;
  • або іншим нотаріусом.
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень) засвідчена:
  • або підписом власника;
  • або іншим нотаріусом.
 • заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП (в тому числі й на сертифікат шифрування), згенеровані в системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані ПН);
 • довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не ПН особисто;
 • *Довіреність має бути підписана ПН і скріплена його печаткою.
 • платіжне доручення.

ЗАЯВНИК - АДВОКАТВстановлення адвоката здійснюється за оригіналом свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та паспортом громадянина України або іншими документом, які його замінює.

За сертифікатами ЕЦП для адвоката в ТОВ «ЦСК «Україна» звертається особисто адвокат або його представник за довіреністю.

  Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
 • заповнений та підписаний адвокатом та скріплений печаткою (якщо у адвоката є печатка) Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) - в одному примірнику;
 • копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю засвідчену:
  • або підписом адвоката та його печаткою (або тільки підписом, якщо у адвоката немає печатки);
  • або нотаріусом;
  • або його оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
 • копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) засвідчену:
  • або підписом адвоката та його печаткою (або тільки підписом, якщо у адвоката немає печатки);
  • або нотаріусом;
  • або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
 • копію паспорта громадянина України (1-6 сторінки) або іншого документа, що його замінює (приймаються тільки якісні копії паспортів: чіткі фото та читабельний текст), засвідчена:
  • або підписом власником;
  • або нотаріусом.
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень) засвідчена:
  • або підписом власника;
  • або нотаріусом.
 • заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП (в тому числі й на сертифікат шифрування), згенеровані в системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані адвокатом);
 • довіреність і паспорт представника (для встановлення особи та повноважень представника), якщо за сертифікатами звертається не адвокат особисто.
 • платіжне доручення.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬВстановлення Договору про спільну діяльність здійснюється за оригіналом або нотаріально засвідченою копією Договору про спільну діяльність. Встановлення представника Договору про спільну діяльність здійснюється за паспортом громадянина України або іншими документами, що його замінюють.

За сертифікатами ЕЦП для Договору про спільну діяльність (далі — ДСД) у ТОВ «ЦСК «Україна» звертається керівник сторони по Договору, що представляє ДСД перед третіми сторонами, або його уповноважений представник за довіреністю.

  Для отримання сертифікатів при собі необхідно мати:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює (для встановлення особи);
 • оригінал Договору про спільну діяльність або його нотаріально засвідчену копію;
 • заповнений, підписаний керівником та скріплений печаткою Договір про надання послуг ЕЦП - в двох примірниках або Картку приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП (у паперовому вигляді) - в одному примірнику;
 • копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП) засвідчену:
  • або підписом керівника та печаткою (копія засвідчується з обох сторін);
  • або нотаріусом;
  • або оригінал та звичайна копія (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріальнопосвідченою копією) адміністратор реєстрації засвідчує цю копію з обох сторін своїмпідписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна»).
 • копію виписки з ЄДР або копія витягу з ЄДР, або копія свідоцтва про державну реєстрацію, сторони по Договору, що представляє ДСД перед третіми сторонами (звернулася до АЦСК за сертифікатами) засвідчену:
  • або підписом керівника і печаткою (копія засвідчується з обох сторін);
  • або нотаріусом;
  • або державним реєстратором;
  • або оригінал та звичайну копію (після ознайомлення з оригіналом (або нотаріально посвідченою копією) адміністратор засвідчує цю копію з обох сторін своїм підписом та скріплює печаткою ТОВ «ЦСК «Україна» ).
 • копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів (довіреність або інший документ передбачений Договором про спільну діяльність) (потрібно засвідчувати кожну сторінку копії, на якій є текст), засвідчені:
  • або підписом керівника та печаткою;
  • або нотаріусом.
 • копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) або інших документів, що їх заміняють, кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі фото та читабельний текст), засвідчені:
  • або підписами їх власників;
  • або нотаріусом.
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожного з підписувачів (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень), засвідчені:
  • або підписами їх власників;
  • або нотаріусом.
 • лист про скорочене найменування;
 • заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожного з підписувачів, які були сформовані в системі «M.E.Doc» в електронному (.РСК) і паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами:
  • заявку на печатку підписує керівник і скріплює печаткою (якщо формується печатка, «мокрий» відбиток якої відсутній на наданих в ТОВ «ЦСК «Україна» документах)
  • заявку на сертифікат шифрування підписує керівник;
  • заявку на підпис керівника підписує керівник;
  • заявку на підпис головного бухгалтера підписує головний бухгалтер.
 • довіреність* і паспорт представника (для встановлення особи та повноваження представника), якщо за сертифікатами звертається не керівник (за умови надання повного і відповідно засвідченого комплекту документів);
 • *Довіреність має бути підписана керівником і скріплена печаткою.

 • платіжне доручення.
 • Укласти договір (поставити свій підпис та печатку ДСД чи юридичної особи, що представляє ДСД, на Договорах про надання послуг ЕЦП або Картці приєднання до електронного договору), засвідчити копії всіх необхідних для реєстрації документів, підписати Акти наданих послуг, визнати отримані сертифікати тощо може представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна».

 • Зверніть увагу, представник за довіреністю (з правом підпису), що розміщена на сайті ТОВ «ЦСК «Україна» засвідчує:
  • від імені заявника – ДСД (юридичної особи, представляє ДСД) - копії всіх документів, крім паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом та печаткою ДСД (юридичної особи, що представляє ДСД;
  • від імені підписувачів (керівника, головного бухгалтера) - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, власноручним підписом.