По обновленным формам государственных статистических наблюдений нужно будет отчитываться в 2019 году.

1) форму №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №134). Вводиться в дію, починаючи зі звіту за І квартал 2019 року, та поширюється на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи;

2)  звіти щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і забезпеченості їх кормами (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №135), які вводяться в дію:

  • зі звіту за 2018 рік – № 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»;
  • зі звіту за січень 2019 року – № 24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин»;

3) форми звітів щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №133), які вводяться в дію:

  • зі звіту станом на 1 грудня 2018 року – форму № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»;
  • з 1 січня 2019 року – форму № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»;

4) форму  №1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №132). Звітувати за новою формою слід буде, починаючи зі звіту за 2018 рік;

5) форму  №1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №125), за якою потрібно звітувати, починаючи зі звіту за січень 2019 року;

6) форму  №2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №124), яка вводиться  в дію, починаючи зі звіту за 2018 рік;

7)  форму №1-АП (річна) «Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №120), починаючи зі звіту за 2018 рік;

8) форму  №3-лг (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №118), починаючи зі звіту за 2018 рік;

9) форму №1-ІКТ (річна) «Використання  інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20 ___ році» (наказ Держстату від 06.07.2018 р. №117), починаючи зі звіту за 2018 рік.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ