Налоговики в новой индивидуальной консультации указали, как заполнять РК к НН, составленной в соответствии с п. 198.5 НКУ

В індивідуальній консультації від 20.07.2018 р. №3198/6/99-99-15-03-02-15/ІПК податківці зауважили, що з метою реєстрації в ЄРПН РК до ПН, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ за формою та в порядку, які на дату складання такого РК не є чинними, і діючим Порядком заповнення податкової накладної передбачено інший умовний ІПН, ніж зазначений у ПН, у такому РК необхідно вказати тип причини і умовний ІПН, які були зазначені у податковій накладній.

При цьому у табличній частині такого РК в тих графах, заповнення яких передбачено, зі знаком «-» зазначаються показники щодо товарів/послуг, які починають використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виправляються (тобто такі показники «обнуляються»). У графі 1 розділу Б такого РК в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної ПН, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній ПН.

У графі 2 РК у всіх рядках зазначається причина коригування – «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ».

У графі 3 «Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» ПН до  зведеної ПН зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування ПДВ згідно із п. 198.5 ПКУ

І ще не все. Податківці окремо вказали, що кожна така ПН має вказуватися в окремому рядку РК.

ДЕБЕТ:КРЕДИТ