Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435, викладено в новій редакції відповідно до наказу Мінфіну від 15.05.2018 р. № 511. Оновлено також усі форми звітності з ЄСВ.

Серед змін, унесених до форми № Д4 звіту з ЄСВ, є доповнення таблиці 5 новими графами. Тепер  дані таблиці 5 формуватимуть так звану електронну книжку для кожного працівника.

У таблиці 5 форми № Д4 звіту з ЄСВ, починаючи зі звіту за серпень 2018 р., необхідно зазначати, зокрема, професійну назву роботи (графа 12), код ЗКППТР (графа 13), код Класифікатора професій (графа 14). Нові графи 12 — 14 заповнюються відповідно до даних Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій).

У Класифікаторі професій містяться назви посад «Головний бухгалтер» з кодом 1231 (професійне угруповання «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники»), «Бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом 2411.2 (професійне угруповання «Аудитори та кваліфіковані бухгалтери», розділ «Професіонали») та «Бухгалтер» з кодом 3433 (професійне угруповання «Бухгалтери та касири-експерти», розділ «Фахівці»).

Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника або уповноваженого органу відповідно до законодавства й установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форму його організації, зокрема введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером (ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон № 996)).

Для підприємств, що становлять суспільний інтерес (до яких, зокрема, належать і великі підприємства), бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером повинна складатися не менше ніж із двох осіб (ч. 4 ст. 8 Закону № 996).

Вимогу про наявність підлеглих працівників у головного бухгалтера для створення бухгалтерської служби законодавство висуває тільки для підприємств, що становлять суспільний інтерес. Тому наявність бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером без підлеглих можлива для інших суб’єктів господарювання, зокрема для невеликих підприємств. До того ж чисельність працівників у такій службі Законом № 996 та іншими нормативними актами не регулюється (знову ж таки, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес). Тобто в бухгалтерській службі може бути й один співробітник — головний бухгалтер, який виконує всі обов’язки бухгалтерської служби.

Фахівці Мінсоцполітики та Мінфіну неодноразово вказували на те, що посада «головний бухгалтер» уводиться до штату тільки в разі створення на підприємстві бухгалтерської служби (див. листи Мінсоцполітики від 13.11.2017 р. № 21929/0/2-17/13  та від 17.01.2018 р. № 28/0/22-18Мінфіну від 30.06.2017 р. № 35210-07-10/17419). Та листи відомств мають інформаційний, рекомендаційний і необов’язковий характер, тож рішення про створення відповідного підрозділу підприємство приймає самостійно. Ми вважаємо, що головний бухгалтер може працювати й без створення відповідної служби. До того ж відповідальності за роботу головного бухгалтера без бухгалтерської служби законодавством не передбачено.

Якщо на підприємстві бухгалтерської служби не створено, то для уникнення зайвих питань із боку перевіряючих можна створити відповідний структурний підрозділ (де самостійно визначити кількість посад у службі, які, своєю чергою, можуть бути й вакантними).

Отже, якщо на підприємстві працює головний бухгалтер, який виконує всі обов’язки головного бухгалтера відповідно до завдань та обов’язків, передбачених кваліфікаційною характеристикою посади головного бухгалтера згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Мінпраці та соцполітики України від 29.12.2004 р. № 336, у графі 14 зазначається код Класифікатора професій «1231».

Якщо ж головний бухгалтер не відповідає кваліфікаційній характеристиці посади головного бухгалтера, то необхідно штатний розпис привести у відповідність до законодавства та внести зміни: замість посади «Головний бухгалтер» увести посаду «Бухгалтер».

Під час переведення працівника на іншу посаду слід звернути увагу на норми трудового законодавства, а саме: перевести працівника на іншу посаду можна тільки з його згоди, переведення на іншу посаду є істотною зміною умов праці (про переведення співробітника необхідно повідомити письмово за 2 місяці) (ст. 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р.).

Тож, якщо на підприємстві після внесення змін до штатного розпису працюватиме бухгалтер із кваліфікаційною характеристикою «Бухгалтер (з дипломом магістра)», то у графі 14 таблиці 5 форми № Д4 звіту з ЄСВ зазначатимуть код Класифікатора професій «2411.2».

Наталія Каламайко

експерт, ЛІГА:ЗАКОН

 

Дата підготовки 17.08.2018
© ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2018
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2018

 

____________

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua