ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розширено можливості обміну первинними документами між контрагентами. Незалежно від наявної ліцензії на обмін первинними документами реалізовано можливість відправки 50-ти первинних документів на місяць (акти, договори, рахунки тощо).

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Внесено зміни у довідник КПКВ.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

 1. Змінено електронний формат pdf для форм:

J1412303       РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413301       Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303      РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413301      Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

 1. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини… та Інше обмежена кількість символів до 2000:

J1313201       Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201      Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

 1. Змінено електронний формат xsd у формах:

J1312002       Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

F1312002      Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. S3000108      Фінансовий план підприємства
 1. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:

S3000308      Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:

EV000001      Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу

EV000101      Додаток №2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість

EV000201      Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000301      Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000401      Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

EV000501      Додаток №6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення

EV000601      Додаток №7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал

EV000801      Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов’язання і забезпечення

EV001001      Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

EV001201      Додаток №10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв

EV001501      Додаток №11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги

EV001701      Додаток №12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов’язаннями

EV001801      Додаток №13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов’язання

EV002001      Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi

EV002301      Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати

EV002401      Додаток №16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

EV002501      Додаток №17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов’язання

EV002601      Додаток №18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи

EV003301      Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

EV003601      Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби  (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

EV004001      Додаток №21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати

EV004101      Додаток №22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут

EV005601      Додаток №23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 Доходи i витpати

EV005401      Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство

EV005701      Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв

EV0058E1       Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV0058B1      Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування

EV005901      Додаток №28. Довiдка щодо споживання електроенергiї та розрахункiв за неї

EV0060E1       Додаток №29. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV0060B1      Додаток №30. Довiдка щодо використання бюджетних коштiв

EV606001      Додаток №31. Розшифpовка  p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати

EV006101      Додаток №32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних фабриках

EV006201      Додаток №33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї

EV006301      Додаток №34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти

EV500001      Додаток №35. Баланс pядового вугiлля

EV501001      Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502101      Додаток №37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї

EV502201      Додаток №38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля

EV502301      Додаток №39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля

EV602001      Додаток №41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»

EV602301      Додаток №42. Товарний баланс (без ПДВ)

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові звіти початок дії – з 31.03.2018 р.; період подання – щомісячно:

NOIBN001     Банкрути

NOIKR001      За кредиторами

NOIKRV01      Кредиторська всього

NOIRCO01     Реалізація та ціни окремо

NOIRVP01      Реалізація та ціни

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії – з 01.01.2018 р.; період подання – рік:

N2210Z02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2240Z02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2210S02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240S02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Термінальний режим роботи

Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.

За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опціїВиконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми:

Запуск програми

 1. Впроваджено Майстер входу у програму. Після запуску програми відкриється вікно Майстра для авторизації користувача:

Вікно містить поля для вводу логіну та пароля і кнопки:

 • Далі – авторизуватись та перейти до вікна вибору установи;
 • Відміна – завершити роботу з програмою.
 1. Після авторизації відкриється вікно Майстра входу для вибору установи:

Вікно містить:

 • поле Пошук – для пошуку підприємства введіть символи, що містяться у назві або ЄДРПОУ підприємства; у вікні будуть відображені лише ті підприємства, що містять введені символи;
 • кнопка , по натисканню якої доступні функції:
 • Виклик довідки;
 • Ліцензія – відкрити вікно Керування кодом доступу для підприємства, що обране у списку вікна вибору установи;
 • Налаштування проксі – відкрити вікно Налаштування проксі;
 • Сховати підзвітні установи (тільки в режимі M.E.Doc Корпорація).
 • кнопки:
 • Назад – повернутися до вікна авторизації;
 • Далі – відкрити обране підприємство;
 • Відміна – завершити роботу з програмою.

Колонка Філія буде прихована, якщо філії відсутні для всіх підприємств у списку.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у модулі.

 Довідники

Картка підприємства – Додатково

Відповідно до Закону № 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом №1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.

Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. № в ФондіРайонне відділенняРахунокМФОНазва банку.

 Адміністрування

Сертифікати

 1. У формах:

Z0200106      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

Z0200107      Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП

Z0200108      Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).

 1. В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:
 • Підпис директора на Підпис керівника;
 • Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;
 • Ключ директора на Ключ керівника.

 Інформер

Впроваджено новий модуль Інформер.

У модулі користувачі зможуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського обліку, отримати корисні поради, слідкувати за останніми змінами у законодавстві тощо.

Щоб обрати актуальні для вас новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши категорію, у верхній частині вікна модуля:

 • Всі – всі новини, наявні у модулі;
 • Держава: звітність та податки – інформація щодо подання звітності та сплати податків;
 • Зарплата – новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;
 • Шпаргалка бухгалтера – корисні поради щодо бухгалтерського обліку.

Також можливо обрати інформацію за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік, встановивши відповідні опції – Юридичним особамБюджетним установамФОП.

Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі, розташованому у верхній частині вікна. У вікні модуля будуть відображені новини, що містять введені слова.

Кожна новина позначається прапорцем, колір прапорця відповідає категорії, до якої належить новина.

У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у окремій вкладці.

Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з нашого каналу YouTube. Для перегляду відеоінформації натисніть кнопку Відеоблогу верхній частині вікна. Доступні рубрики:

 • Всі – вся відеоінформація, наявна у модулі;
 • Легкий старт – поради та інструкції щодо початку роботи з програмою;
 • Твій час дізнатися – навчальні матеріали та випуски передачі «Твій час дізнатися», що висвітлюють останні новини та актуальні питання;
 • Як це зробити – корисні поради щодо ефективного використання програми.

 Зарплата

Налаштування

Додано новий Додатковий показник Розрахунок згідно таблиці входжень для видів оплат:

 • Доплата за роботу в надурочний час;
 • Доплата за роботу в нічий час;
 • Доплата за роботу в вечірній час;
 • Доплата за роботу у вихідні дні;
 • Доплата за роботу у святкові дні.

Якщо цей показник відключений, розрахунок цих доплат відбуватиметься від тарифної ставки.

Кадрові дані

Реалізована можливість встановлення окладу 0,00 для системи оплати Винагорода за угодою ЦПХ.

Реєстр документів

Додана команда Відмітити все для одночасного вибору всіх співробітників.

Табель обліку робочого часу

Додано відображення загальної кількості відпрацьованого часу у вечірній, нічний та надурочний час.