Налоговики предоставили ответ относительно подписи налоговой отчетности без использования ЭЦП - печати. По ней выходит, что если у субъекта хозяйствования нет печати, то подавать налоговую отчетность без печати вполне легально.

За нормою п. 48.3 ПКУ одним із обов’язкових реквізитів податкової звітності є підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). 

А вже подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється відповідно до норм Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами (далі - Порядок №557).

Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді (п. 3 розділу II Порядку №557). 

Цю норму зазначили й податківці у ІПК від 31.07.2018 р. № 3341/6/99-99-08-02-01-15/ІПК, але висновку вони не зробили. 

Але з огляду на норми п. 48.3 ПКУ та Порядку № 557 виходить, що платники податків можуть подавати податкову звітність в електронній формі без наявності електронної печатки за умови її відсутності.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ